Populaţia

Cadrul geografic în care s-a stabilit populaţia din zonă este foarte prielnic pentru aceşti locuitori, aceştia având la îndemână toate resursele necesare vieţii. De-a lungul anilor comuna Onceşti a avut o evoluţie diferită. Conditiile   economice, sociale şi politice au avut o mare influenţă demografiei locale, înregistrându-se fluctuaţii de-a lungul anilor. 
După ultimul recensământ din 2oo1,numărul locuitorilor se ridică la cifra de 1632 locuitori.  
Dezvoltarea economică a unei regiuni se bazează pe un spor natural existent, cu referire în special la resurse naturale, a căror descoperire, valorificare şi exploatare constituie obiectul activităţii populaţiei acelei regiuni. Astfel cunoaşterea caracteristicelor demografice specifice acestei populaţii, prognoza privind tendinţa evolutivă a acesteia sunt elemente ce se constituie ca parte a unei analize complete cu privire la dezvoltarea economică a unei regiuni. Aceste aspecte au rol edificator în dimensionarea viitoarei forţe de muncă pentru o anumită structură economică deja realizată, dar şi pentru evaluarea corespunzătoare a unor activităţi noi în funcţie de resursele umane existente.
În Maramureş densitatea medie este de 163 loc./kmp. În Onceşti se înregistrau, în perioada comunistă unele migraţii sezoniere, spre zonele din Câmpia de Vest şi spre sudul României pentru muncile agricole şi în zonele petroliere pentru  munci necalificate. La ora actuală se înregistrează migraţii sezoniere sau temporale spre Occident iar în ţara spre marile oraşe, pentru construcţii de locuinţe şi foarte putin sau aproape deloc spre zonele agricole de câmpie.    
Agricultura rămâne în continuare ocupaţia de bază, dar pentru a realiza venituri necesare pentru construcţii şi pentru a completa veniturile din agricultură, se înregistrează o mare migraţie temporară sau sezonieră a forţei de muncă.

Navetismul:
a) Numărul navetiştilor care vin în localitate:
♦ învăţământ - 8
♦ sănătate - 2
♦ agricultură - 1
♦ poliţie - 1.
b) Numărul navetiştilor care pleacă din localitate:  
♦ elevi - 30
♦ comerţ - 3
♦ transpoprt - 10
♦ jandarmerie - 2
♦ poliţia de frontieră - 1          
♦ construcţii - 5
♦ micul trafic de frontier - 6o-100.

Învăţământul
Populaţie şcolară în: ♦ înv. preşcolar - 48
                                 ♦ înv. primar -71 
                                 ♦ înv. gimnazial - 72
                                 ♦ liceu - 30          
                                 ♦ arte şi meserii - 30
                                 ♦ facultate - 20.
Cadre didactice care activează în învăţământ: ♦ titulare - 11 din care 9 navetişti 
                                                                          ♦ suplinitori calificaţi - 2 din care 2 navetişti.    

Sănătatea: 
♦ Cadre cu studii superioare - 1 navetist
♦ Asistentă medicală - 1  localnică.