Cadrul geografic

Geografic,Onceştiul este situat pe Valea Izei mai mult spre dreapta privind spre amonte, ocupând  ce mai pitorească regiune a Izei - Culoarul  Izei. Onceştiul se află la jumătatea drumului dintre Sighetu Marmaţiei - inima Maramureşului istoric şi Mănăstirea Bârsana, până la fiecare fiind doar 10 km.
Străbătând  îngusta vale a Izei dinspre izvor spre vărsare, la intrare în hotarul comunei Onceşti ni se oferă ochilor una din cele mai frumoase privelişti ale acestei văi, dealurile se îndepărtează, orizontul se măreşte vizibil. Avem în faţă Culoarul Izei cu brâul de verdeaţă al râului, terenurile arabile policrome aşezate ca pe tavă iar pe cele două margini, dealurile ce ajung cu poala în unele locuri până la malul Izei.
Ca tip de aşezare,se înscrie în specificul aşezărilor de vale de tip adunat. Privită din depărtare, comuna are formă de cruce, la punctul de intersecţie principal aflându-se cele două biserici.
Localitatea se înşiră de-a lungul drumului judeţean DJ 186, fiind aproapeechidistanţa între două mari centre culturale: Sighetu Marmaţiei (12 km) şi Mănăstirea  Bârsana (10 Km). Drumul judeţean face legătura între Borşa şi Baia Mare, reşedinţa judeţului.
Altitudineaîn vale este de 250 m, la nivelul dealului Cetăţeaua situat înspre răsărit altitudinea este de 414  m, iar cel mai mare deal din apropiere(Osoiul) are altitudinea de 717 m. Înspre nord-est, paralel cu Iza se  întinde dealul Măgura, acoperit cu conifere de o mare diversitate. În partea dinspre vest a culoarului, paralel cu şoseaua se ridică colina şi platoul numit Dumbrava. Valea lui  Călian, de pe Dumbrava prezintă un pitoresc canion cu pereţi în jur de o sută de metri. 
Lungimeacomunei depăşeşte 3 km iar lăţimea diferă de la peste un km în centru la cateva sute de metri în rest.
Vatra istoricăa satului a avut probabil două  nuclee, unul a pornit de pe dealul Cetăţeaua coborând treptat înspre Iza, iar un alt nucleu pare să fi fost mica colină unde se găseşte actualul cimitir având dovezi de locuire încă din perioada bronzului târziu.
În sprijinul primei idei vine existenţa în trecut a numeroase terenuri arabile şi urme de case şi grădini situate înspre Cetăţea. Hotarul comunei Onceşti se învecinează cu următoarele localităţi: Vadu-Izei, Berbeşti, Fereşti, Corneşti, Năneşti, Valea  Stejarului.